از طریق Localization می توان عبارات کلیه متونی که داخل BPC و به صورت انگلیسی می باشد را تغییر داد. با این قابلیت می توانیم بدون نیاز به فارسی ساز عبارات مورد نظر را فارسی کنرد و با انها کار کرد. می توان این تنظیمات را export گرفت و در غالب خروجی XML ، txt و... داشته باشیم.

برای Localization فقط کافیست که Designform را باز کنیم و گزینه Localizaton را انتخاب کنیم. در اینجا دو ستون key و value وجود دارد، ستون key به عنوان شناسه است و غیر قابل تغییر می باشد و ستون value که می توان عبارات فارسی را جایگزین کنیم.(در عین حال می توان تنظیمات را در غالب خروجی ذخیره کرد.)

Localization در BPC

سه راه برا ی ویرایش اطلاعاتی که export شده وجود دارد:

  1. در قسمت selection گزینه Localization را انتخاب کرده و یک به یک انها را تغییر می دهیم.
  2. XML را با هر عبارتی که مد نظر است تغییر دهید و مجددا آن را Import کنید.
  3. در قسمت option روی Localization آدرس فایل XML، Localization ویرایش شده را مانند تصویر وارد میکنیم.
Localization در BPC
منتشر شده توسط
در تاریخ 19 فروردین ماه 1398

سطح مقاله آموزشی:

power user

جستجو در سایت:

جستجو

021-28428700