زمانیکه چند ComboBox داشته باشیم و بخواهیم اطلاعات هر ComboBox بر اساس ComboBox قبلی فیلتر شود و نمایش داده شود به عنوان مثال در اینجا میخواهیم شهر را بر اساس استان فیلتر کنیم به طوری که با انتخاب هر استان شهرهای مربوط به آن استان نمایش داده شود برای این کار می بایست مراحل ذیل را انجام دهید :

  • روی setting کنترل ComboBox مربوطه کلیک کنید.
Cascade کردن ComboBox
  • روی تب Lookup details کلیک کرده.
  • در قسمت values provided form لیست مورد نظر را انتخاب کنید.
  • در قسمت lookup url بدین صورت {url} را وارد کنید.
  • در قسمت Source view می تواند روی حالت پیش فرض باشد که همان ویو All Item لیست می باشد.
  • در قسمت Constraint by ستو ن مربوطه لیستی را به آن lookup زدیم را انتخاب می کنیم.
  • در قسمت match to ستونی را انتخاب می کنیم که در لیست داخل کنترل add شده و می خواهیم با لیستی که به آن lookup زده شده برابر باشد.
  • Value field را ID می گذاریم
  • Display field را Title قرار می دهیم.
  • Query Type را lookup قرار می دهیم.
Cascade کردن ComboBox
منتشر شده توسط
در تاریخ 13 اسفند ماه ۱۳۹۷

سطح مقاله آموزشی:

power user

جستجو در سایت:

جستجو

021-28428700