Site structure در شیرپوینت در واقع وب سایتی است که حاوی وب پارت های مختلف مانند Document Library، تقویم، لیست کارها و غیره است. سایت ها (Site structure) در شیرپوینت می توانند یک یا چند صفحه برای نمایش محتوا به کاربر داشته باشند.در شکل زیر سایت را به صورت یک گراف رسم شده است.

Site structure در شیرپوینت
Site structure در شیپوینت

Site Collection در شیرپوینت، همانطور که از نام آن مشخص است، مجموعه ای از سایت های شیرپوینتی است. هر مجموعه سایت شامل یک سایت  top-level و زیر آن subsites است. به کل ساختار سلسله مراتبی toplevel سایت و تمام subsites های  آن یک site collection میگویند.

Site structure در شیرپوینت
ساختار site collection در SharePoint Server 2016
Site Collection در شیرپوینت
site collection در شیپوینت

دلایلی که باید سایت (Site) در شیرپوینت ایجاد کنیم؟

  • زمانی در شیرپوینت یک سایت ایجاد میکنیم که به metadata مشابه، یا منو مشابه در سایتی که از قبل موجود داریم نیاز داشته باشیم
  • زمانی که سازمان شما یک سازمان کوچک می باشد و شما می توانید با یک site collection شیرپوینت خود را مدیریت کنید.
  • زمانی که یک قالب سایت ایجاد کرده اید و می خواهید سایت جدید خود را با همان قالب سایت ایجاد کنید. site collection قابلیت این را دارد template site ی که قبلا ساخته اید استفاده کند.
  • زمانی که برای سازمانتان نیاز دارید که تعداد زیادی سایت شیرپوینتی داشته باشید.

 

دلایلی که باید یک site collection در شیرپوینت ایجاد کنیم؟

  • زمانی که یک سازمان بزرگ با واحدهای کسب و کار چندگانه وجود دارد و هر واحد کسب و کار دارای زیر شاخه های کاری مستقل و جداگانه است.
  • فرض کنید شما یک سازمان بزرگ هستید و هر یک از بخش های سازمان شما دارای تعداد زیادی از افراد است، که هر بخش تعداد زیادی سایت ایجاد میکنند.
  • زمانی که نمی خواهیم محتوای ما از طریق پورتال اصلی قابل جستجو باشد، بنابراین تفکیک در این مورد مناسب است. همچنین در آینده ممکن است نیاز به دسترسی خارجی برای partner و کاربران خارجی داشته باشیم.
  • وقتی که سازمان شما یک سازمان بزرگ است و می خواهید administrative functions شیرپوینت را جدا کنید (مدیران شیرپوینت جداگانه برای هر site collection وجود دارد)
  • وقتی سازمان شما داده های زیادی دارد (به عنوان مثال صدها GB). شما می توانید هر دو منبع سرور و ذخیره سازی را به هر site collection اختصاص دهید. بنابراین اگر شما تعدادی سایت دارید که دارای مقدار زیادی محتوا و workflows هستند، می توانید site collection جداگانه را اختصاص دهید.
منتشر شده توسط
در تاریخ 8 اردیبهشت ماه 1398

سطح مقاله آموزشی:

End-user

جستجو در سایت:

جستجو

021-28428700