ایجاد نمایه های (view) سفارشی مرتب سازی، فیلتر کردن و ایجاد اطلاعات ذخیره شده در لیست های شیرپوینت و کتابخانه ها تجزیه و تحلیل را آسان تر میکند.

  • برای ایجاد نمایه سفارشی در لیست یا کتابخانه، روی LIST> Create View کلیک کنید.
view در شیرپوینت
  • انواع مختلفی از view ها وجود دارد. هر کدام دارای یک هدف خاص و گزینه های منحصر به فرد برای پیکربندی است. در این مثال، ما بر روی Standard View کلیک میکنیم.
view در شیرپوینت
  • نام view را انتخاب کنید سپس میتوانید مشخص کنید که این نمایه به صورت پیش فرض قرار گیرد یا خیر و سپس گزینه Personal View برای اتصال نمایش به هویت ورود شما را میتوانید انتخاب کنید و یا میتوانید Public View که برای تمامی کاربران هست را انتخاب کنید.
view در شیرپوینت
  • ستون ها را جهت نمابش در لیست انتخاب کنید همچنین ترتیب آن را نیز میتوانید مشخص کنید.
view در شیرپوینت
  • فیلتر به شما این امکان را می دهد که فقط محتوا داده هایی را که مطابق با معیارهای انتخاب شده است  را نشان میدهد.
view در شیرپوینت
  • میتوانیم بر اساس ستون هایی که انتخاب میکنید گروه تعریف کنید.
view در شیرپوینت
  • و در نهایت روی دکمه OK کلیک کنید.
view در شیرپوینت
  • نمای جدید با انتخاب گزینه LIST> Current View در دسترس خواهد بود.
view در شیرپوینت
منتشر شده توسط
در تاریخ 17 فروردین ماه 1398

سطح مقاله آموزشی:

End-user

جستجو در سایت:

جستجو

021-28428700