نحوه ساخت لیست کوئری

هرگاه بخواهیم که دیتاهای یک منبع اطلاعاتی را ازداخل لیست شیرپوینتی استخراج کنیم و بخواهیم اطلاعات آن لیست را درون فرم به صورت های مختلف نمایش دهیم

Cascade کردن ComboBox

زمانیکه چند ComboBox داشته باشیم و بخواهیم اطلاعات هر ComboBox بر اساس ComboBox قبلی فیلتر شود و نمایش داده شود

نحوه ساخت Data Grid در BPC Power Form

هرجا که بخواهیم چندین اطلاعات را در رابطه با یک موضوع به صورت جدولی و تکرار شونده وارد کنیم از کنترل DataEntryGrid استفاده می کنیم.

کنترل DataEntryGrid در BPC powerform

هرجا که بخواهیم چندین اطلاعات را در رابطه با یک موضوع به صورت جدولی و تکرار شونده وارد کنیم از کنترل DataEntryGrid استفاده می کنیم.

تنظیمات فرم در BPC

امروز در این مقاله سعی داریم سطح دسترسی ها یا permissions level را با هم بررسی کنیم برای این کار ابتدا باید با کاربری که در شیرپوینت ادمین هست وارد سایت شیرپوینت شوید.

Localization در BPC

از طریق Localization می توان عبارات کلیه متونی که داخل BPC و به صورت انگلیسی می باشد را تغییر داد. با این قابلیت می توانیم بدون نیاز به فارسی ساز عبارات مورد نظر را فارسی کند و با انها کار کرد. 

جستجو

021-28428700