امنیت در شیرپوینت

شیرپوینت دارای ویژگی های امنیتی و یکپارچگی قوی است. ویژگی های امنیتی یکپارچه این پلت فرم به محافظت از یکپارچگی داده های برنامه از انواع دسترسی های غیر مجاز کمک می کند. امکان مدیریت مجوز، توانایی دیدن تمامی ویرایش های بعدی و تجدید نظر در هر سند و لایه های مختلف امنیتی را در اختیار ما قرار میدهد.

سادگی در یادگیری و استفاده آسان

راه حل ها و ابزارهای کسب و کار را بدون نیاز به دخالت توسعه دهنده حرفه ای توسعه میدهد. این پلت فرم می تواند بدون هیچ گونه دانش عمیق از برنامه نویسی مدیریت می شود.  در یک محیط توسعه نرم افزار، شیرپوینت یک رویکرد بسیار متداول به نسبت تمام ابزارهای قدرتمند است.

نظارت و پشتیبانی مداوم

آیا برای زمانبندی، منابع، حل مشکلات شیرپوینت یا مدیریت شیرپوینت به کمک نیاز دارید؟ اجازه دهید این کار را تیم متخصص شیرپوینت ما انجام انجام دهند. با استفاده از سیستم مبتنی بر شیرپوینت شما لیست کارهای خود را مدیریت می کنید، اولویت های وظایف را تعیین می کنید

تجربه شیرپوینت با آگاهی

شیرپوینت یک پلتفرم تحت وب تولید شده توسط شرکت مایکروسافت است که به افزایش کارایی و کاهش هزینه ها در سازمان ها کمک می‌کند. به این دلیل می‌گوییم پلتفرم چون شیرپوینت مجموعه‌ای از تکنولوژی‌ها و نرم افزارهای مختلف است و یک نرم افزار ساده نیست!

تیم شیرپوینت راتوس چه کمکی به شما می کند ؟

آموزش

می خواهید آموزش شیرپوینت ببینید؟

پشتیبانی

می خواهید توسط متخصصین شیرپوینت پشتیبانی شوید؟

مهاجرت و بهینه سازی

می خواهید به نسخه جدید شیرپوینت ارتقا پیدا کنید؟
تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر4
تصویر 5
تصویر 6
تصویر 7
تصویر 8

معرفی شیرپوینت

می خواهید درباره شیرپوینت بیشتر بدانید؟

پیاده سازی

می خواهید شروع به استفاده از شیرپوینت کنید؟

مشاوره

می خواهید متخصصین شیرپوینت را در کنار خود داشته باشید ؟

نمونه راهکارهای مبتنی بر شیرپوینت راتوس چیست ؟

سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان

این سامانه ارزشیابی عملکرد کارکنان و میزان کارکرد هر کارمند را بررسی و نمایش می دهد

سامانه مدیریت جلسات

هماهنگی های قبل از تشکيل جلسه تا پیگيری های‌ نتايج جلسه و ارائه گزارشات را در برمیگیرد.

سامانه مدیریت اسناد مهندسی

گردش این اسناد از طریق این سامانه به طور شماتیک قابل ردیابی بود. مدیریت نقطه نظرات  نیز وجود دارد.

سامانه مدیریت وظایف

 این سامانه امکان ثبت و نگهداری وظایف در سازمان را فراهم میکند.
 

نقشه راه راتوس از کجا می گذرد ؟!

نیازسنجی دقیق

پیاده‌سازی اولیه

تست و بازخورد

پیاده‌سازی نهایی

آموزش شیرپوینت

پشتیبانی شیرپوینت

چه کسانی به راتوس اعتماد کرده اند ؟

نهاد ریاست جمهوری
گروه مپنا
سازمان ملی استاندارد ایران
شرکت عبیدی
موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
شرکت مهگل
شرکت شهرک های کشاورزی
ایران ارقام
خدمات انفورماتیک
شایان صنعت
ادمیرال
شرکت مهندسی مشاور رومی

جستجو

021-28428700