زمانی که یک مورد را از کتابخانه یا لیست اسناد شیرپوینت حذف می کنید، از شیرپوینت بلافاصله حذف نمی شود. آیتم های حذف شده برای مدتی (30 روز) در سایت باقی میماند. در آن بازه زمانی می توانید مواردی را که حذف کرده اید به محل اصلی خود بازگردانید یا میتوانید موارد را برای همیشه حذف کنید.

  • در نوار Quick Launch در سمت چپ صفحه، روی Recycle Bin را کلیک کنید.
تعریف سطح دسترسی در شیرپوینت
  • اگر Recycle Bin را در Quick Launch مشاهده نکردید، این مراحل را دنبال کنید:
    • روی دکمه تنظیمات Settings کلیک کنید و سپس روی Content Site کلیک کنید.
    • Recycle Bin در قسمت بالا سمت راست صفحه Site Content قرار دارد
حذف و بازیابی آیتم ها در سطل آشغال سایت شیرپوینت

راه دیگر برای دیدن صفحه  Recycle Bin در شیرپوینت، ابتدا وارد بخش تنظیمات (Settings) شوید سپس در بخش  Site Collection Administration گزینه Recycle bin را بزنید.

حذف و بازیابی آیتم ها در سطل آشغال سایت شیرپوینت

در کادر محاوره ای Recycle کلیک کنید، گزینه  Deleted from end user Recycle Bin را انتخاب کنید.

حذف و بازیابی آیتم ها در سطل آشغال سایت شیرپوینت
  • در صفحه Recycle Bin فایلهایی که میخواهید حذف یا بازگردانده شوند، را انتخاب کنید.
  • روی Delete Selection کلیک کنید تا فایل های انتخاب شده حذف شود.
حذف و بازیابی آیتم ها در سطل آشغال سایت شیرپوینت
  • و در نهایت در کادر روی OK کلیک کنید.

برای حذف تمام آیتم ها از Recycle Bin در شیرپوینت فقط کافی است  در صفحه Recycle Bin روی Empty Recycle Bin کلیک کنید تا تمام موارد را حذف شود.

حذف و بازیابی آیتم ها در سطل آشغال سایت شیرپوینت
  • برای بازیابی موارد حذف شده از Recycle Bin پوشه در محل اصلی برگردانده می شود.

حذف و بازیابی آیتم ها در سطل آشغال سایت شیرپوینت
منتشر شده توسط
در تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1398

جستجو

021-28428700