هر سایت دارای حداقل یک صفحه است که می تواند صفحه اصلی یا صفحه فرود باشد. صفحات دیگر می توان توسط کاربران به سایت اضافه کرد.
دو راه برای ایجاد Sub Site وجود دارد:

  • با محتوای سایت (Site Content)
  • با تنظیمات سایت (Site Setting)
نحوه ایجاد و حذف   Sub-Siteدر شیرپوینت:

روش اول با استفاده از محتوای سایت:

روی دکمه تنظیمات سایت کلیک کنید و محتوای سایت (Site Content) را انتخاب کنید. میتوانید با این URL به محتوای سایت دسترسی داشته باشید.

https://xyz.sharepoint.com/_layouts/15/viewlsts.aspx

در صفحه تنظیمات سایت شما لیست فهرست، کتابخانه ها و غیره نشان می دهد. صفحه را پایین می آورید و گزینه ای برای اضافه کردن یک زیرشاخه جدید خواهید دید (New Subsite). روی آن کلیک کنید.

subsite در شیرپوینت

صفحه New sharepoint Site باز میشود.

تنظیمات subsite در شیرپوینت

در اینجا عنوان، توضیحات و قالب SubSite را وارد کنید. قالب را براساس نیازتان میتوانید انتخاب کنید. گزینه های مختلف مانند  Team site, Blank site, Blog  و  project siteوجود دارد.

تنظیمات subsite در شیرپوینت

یکی از گزینه های user permission را نسبت به نیاز سایت خود انتخاب کنید. و بخش Navigation Inheritance از شما سوال میکند که آیا میخواهید لینک Subsite در منو بالا نمایش داده شود یا خیر؟ نسبت به نیاز خود جواب را انتخاب کنید و در نهایت دکمه created  را میزنید. سایت شما با موفقیت ایجاد می شود و در زیر لینک جدید سایت بدین صورت نمایش داده می شود.

تنظیمات subsite در شیرپوینت

روش دوم با استفاده از تنظیمات سایت:

روی دکمه تنظیمات سایت کلیک کنید و محتوای سایت (Site Content) را انتخاب کنید. میتوانید با این URL به محتوای سایت دسترسی داشته باشید.

https://xyz.sharepoint.com/_layouts/15/viewlsts.aspx

تنظیمات subsite در شیرپوینت

در صفحه تنظیمات سایت، در بخش Site Administration روی لینک  site and workspaces کلیک کنید. یک صفحه جدید به صورت زیر نمایش داده خواهد شد.

تنظیمات subsite در شیرپوینت

روی لینک Create برای ساخت Subsite کلیک کنید. برای حذف هم از همین بخش با زدن ضربدر میتوا هر SubSite ی که میخواهید را حذف کنید.

منتشر شده توسط

در تاریخ 22 اسفند ماه ۱۳۹۷

سطح مقاله آموزشی:

End-user

جستجو در سایت:

جستجو

021-28428700