هرگاه بخواهیم که دیتاهای یک منبع اطلاعاتی را ازداخل لیست شیرپوینتی استخراج کنیم و بخواهیم اطلاعات آن لیست را درون فرم به صورت های مختلف نمایش دهیم؛ حال آن لیست می تواند در داخل یا خارج آن سایت باشد.

از  لیست کوئری ایجاد شده می توان در کنترل ها و جاهای مختلف استفاده کرد هم چنین نمایش اطلاعات می تواند در غالب یک GridView یا ComboBox و... باشد.

برای ساخت لیست کوئری ListQuery:

1. ابتدا Designform فرم مورد نظر را باز کرده و گزینه ListQueries را از dropdown انتخاب کنید.

 لیست کوئری در شیرپوینت

2. سپس آیکون ایجاد یک ListQuery جدید را انتخاب کنید.

 لیست کوئری در شیرپوینت

3. در قسمت Name نامی را که می خواهید به ListQury بدهید، وارد کنید.
4. در قسمت SiteUrl باید مشخص کنید از داخل چه سایتی می خواهید اطلاعات را استخراج کنید و آدرس سایت مورد نظر را وارد کنید و یا می توانید به جای وارد کردن آدرس از {url} استفاده کنید؛ سپس دکمه Apply را کلیک کنید.
5. در قسمت List لیست مورد نظر خود را انتخاب کنید.
6. در قسمت View وقتی که لیست را انتخاب کردید در اینجا هر View که برای لیستتان ساخته باشید را می توانید انتخاب کنید که به صورت و اگر هیچ View ایجاد نشده باشد به صورت پیش فرض همان AllItem را نمایش می دهد.
7. در قسمت Criteria می توانید اطلاعات را filter کنید یا مشروط کنید که بر اساس یکسری شرط اطلاعات استخراج شوند.
8. در قسمت Columns فیلدهایی از لیست را که می خواهید توسط ListQuery استخراج شوند را انتخاب می کنیم.
9. در قسمت Header می توانید نام فیلدهایی را که در قسمت Columns انتخاب کردید وارد کنید.(نکته: وارد کردن اطلاعات در این قسمت الزامی نمی باشد.)
10. در قسمت Sort by می توانید مشخص کنید که مرتب سازی اطلاعات بر چه اساسی می تواند باشد. .(نکته: وارد کردن اطلاعات در این قسمت الزامی نمی باشد.)
11. در آخر میتوانید LIstQuery خود را ذخیره کنید.
12. در قسمت Execute میتوانیم یک پیش نمایش از ListQuery خود داشته باشیم.

منتشر شده توسط

در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۷

سطح مقاله آموزشی:

power user

جستجو در سایت:

جستجو

021-28428700